Over de OVG

Binnen de OVG is een scala van ondernemingen verenigd die elk voor zich één of meer professionele specialiteiten beheersen. Individueel en in samenwerkingsverband kunnen de ondernemingen elk technisch realiseerbaar project aan, ongeacht de grootte.

Drie belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn:

• Het glazeniersvak onder de aandacht van de samenleving brengen te weten; bij particulieren, kerkbesturen, subsidiegevers, architecten, projectontwikkelaars, Rijksdienst voor hetCultureel Erfgoed en de politiek.

• De kwaliteit van het beroep bewaken en verhogen omdat wij maar al te vaak te maken hebben met beunhazen (die niet genoeg op de hoogte zijn van alle "ins and outs" van het vak).

• Collegialiteit: middels nieuwsbrieven en algemene ledenvergaderingen houden wij contact. Wij ondersteunen elkaar met professionele adviezen, workshops en studiereizen.

Door lid te worden van de vereniging kunt u daadwerkelijk helpen deze doelstellingen te bereiken en gebruik maken van de activiteiten en diensten van het OVG.Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG)

E: secretariaat@ovgonline.nl 
Deze website is ontwikkeld door Bureau Canard m.b.v. PivotX